Profile Picture

Агенција за обезбедување ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА, својата приказна ја започна со работа во 2006 год. Агенцијата располага со високо квалитетен кадар со интернационални сертификати…